ฮาดิษพันธุ์ยาง

บริการเยี่ยม คุณภาพเป็นหนึ่ง

www.hadispanyang.com

RRIM 3001

 

สุดยอดยางพารายุคปี 2010-2011

RRIM 3001

3100V-N008

เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ของศูนย์วิจัยยางมาเลเชีย (MRB)


ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ในการโคลนนิ่งพันธุ์พืชแบบสั่งได้ ซึ่งสามารถถอดรหัสพันธุกรรมที่ดี ที่ต้องการมาใส่ไว้ในต้นเดียวกัน ประหยัดเวลาได้มากกว่าเทคนิคการผสมข้ามแบบเก่า ที่ต้องใช้เวลามากในการคัดสรรต้นที่ดีที่สุดให้ได้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 - 40 ปี และไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่เราต้องการได้มากนัก แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ร่นเวลาเริ่มกรีดยางเร็วขึ้น (อายุครบ 4 ปี) ได้ตามสิ่งที่มุ่งหวังเข้าสู่เป้าหมายอย่างตรงจุดที่สุด กับยางพาราพันธุ์ อาร์ อาร์ ไอ เอ็ม 3001 (kati 1, clone 1 malaysia)

 

อ่านเพิ่มเติม...

RRIM 600

 

RRIM600001-2013 04 06

ลักษณะของพันธุ์ยาง
การจำแนกพันธุ์ยางพารา


ยางพันธุ์ RRIM 600การจำแนกพันธุ์ยางพารามี 2 วิธี คือ การจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยสายตา โดยมองจากลักษณะภายนอกที่ยางพาราแต่ละพันธุ์แสดงออกมาให้เห็น และการจำแนกพันธุ์ยางพาราทางวิทยาศาสตร์ โดยการศึกษาและจัดทำลายพิมพ์ DNA แม้จะเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง แต่มีขั้นตอนการปฎิบัติที่ยุ่งยาก ต้องใช้เวลา เสียค่าใช้จ่ายมาก จึงนิยมใช้วิธีการจำแนกพันธุ์ยางพาราด้วยสายตามากกว่า เพราะเป็นวีธีที่ตรวจสอบได้ง่าย และตรวจสอบได้จำนวนมาก สะดวกรวดเร็ว สามารถบอกชนิดของพันธุ์ยางได้ทันที การเป็นนักจำแนกพันธุ์ยางที่ประสบผลสำเร็จได้นั้น จึงต้องอาศัยการสังเกต หมั่นฝึกฝนเพิ่มความชำนาญ และที่สำคัญต้องมีหัวศิลป์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
PB 350
PB350001-2013 04 06
คุณสมบัติยาง PB350 เริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2006
1. เป็นยางที่ให้น้ำยางที่ดี ปริมาณน้ำยางอยู่ที่ 400-450 กก./ไร่/ปี
2. ปลูกได้ 5 ปี ก็เปิดกรีดได้
3. ต้านทานแล้งได้ดี กินน้ำน้อย โตเร็ว
4. ขนาดลำต้น 1.16 ลูกบาศก์เมตร เมื่อปลูกไปได้ 19 ปี
5. ต้านทานแรงลมดี ลำต้นแข็งแกร่ง ไม่หักโค่นง่าย
6. ต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและโรคราสีชมพูต้านทานได้สูง, โรคแป้งและโรคใบจุดคอลเลโทตริกัม ต้านทานโรคได้ต่ำ
7. ค่าเปอร์เซ็นต์ DRC ความเข้มข้นของน้ำยาง โดยประมาณ 30-41 %
อ่านเพิ่มเติม...